THÀNH VIÊN TÍCH CỰC

Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5691649
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 4710661
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3184853
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3133260
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3120911
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2649309
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2613522
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2376186