THÀNH VIÊN TÍCH CỰC

Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5673095
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 4632254
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3149289
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3126713
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3119060
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2644281
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2612325
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2367834